Traumatologia – Medicina esportiva

METGE

Dr. Francesc Diaz Escriu (Núm. Col. 22.415)

Dr. Pere Vancells (Núm. Col. 23.214)

Per Mútues, posar-se en contacte amb el Centre

Traumatologia és la branca de la medicina dedicada al diagnòstic, tractament, rehabilitació i prevenció de lesions i malalties que afecten el sistema músculoesquelètic (ossos, articulacions, lligaments, tendons, músculs i nervis).
Aquesta especialitat va més enllà del camp de les lesions traumàtiques, abastant també l’estudi d’aquelles congènites o adquirides, en els aspectes preventius, terapèutics, de rehabilitació i d’investigació, i que afecten l’aparell locomotor.

ÀREES D’ACCIÓ
  • Ossos: Fractures, epifisiòlisis, etc.
  • Lligaments articulacions I: esquinços, luxacions, artritis traumàtiques, etc.
  • Músculs i tendons: Trencaments fibril•lars, hematomes, contusions, tendinitis, etc.
  • Pell: Ferides, etc.
MEDICINA ESPORTIVA 

Atenció mèdica en tots els àmbits de la pràctica esportiva, tant infantil i amateur com professional.
La pràctica actual de l’esport, a totes les edats i en totes les categories, demana la guia i el seguiment de professionals mèdics en els seus diversos àmbits.

ÀREES D’ACCIÓ
  • Prevenció:Des de les edats més joves, les revisions mèdiques periòdiques, els consells sobre les capacitats i limitacions pròpies dels diferents esports infantils i juvenils, etc. són de gran importància a l’hora de prevenir i actuar prematurament sobre possibles problemes físics derivats de la pràctica esportiva.
  • Seguiment: Recuperació i fisioteràpia són temes als quals els nostres professionals donaran resposta a esportistes de tots els nivells i edats.
  • Tractament: El diagnòstic d’urgència de lesions en la pràctica d’esports, així com el seu tractament medicoquirúrgic i posterior recuperació es poden dur a terme de forma integral al nostre centre.