REVISIONS I CERTIFICATS

REVISIONS
 • Revisions carnets de conduir (n. registre B- 0101).
 • Revisions d’operador grua mòbil i grua torre (Codi E 08018551).
 • Revisions llicència d’armes (n. registre B- 0101).
 • Revisions de seguretat privada (n. registre B- 0101).
 • Revisions esportives de 1r i 2n nivell: submarinisme, futbol, bàsquet, ral-lis, proves d’esforç.
  Centre autoritzat pel departament de sanitat i seguretat social, centre autoritzat per la federació catalana de futbol i per U.F.E.C. (Unió de federacions esportives de Catalunya)
 • Revisions laborals – vigilància de salut (serveis de prevenció).


Documentació necessària per a reconeixements mèdics

 • Per a carnets de conduir: DNI i permís de conduir (no cal fotografia)
 • Per a permís d’armes, seguretat, grues i marina (P.E.R.): DNI i 1 fotografia
 • Per a revisions esportives i federats (futbol, hoquei, bàsquet, handbol): DNI esportista i DNI del pare/mare/tutor, si l’esportista és menor d’edat.
CERTIFICATS
 • Certificats mèdics oficials: oposicions, mossos d’esquadre, forestals, …