O-R-L (Gola, Nas, Oïda)

METGE

Dr. Miquel Molinero Polo (Núm. Col. 16.495)

Per Mútues, posar-se en contacte amb el Centre

La otorinolaringologia (ORL) és la branca mèdica que s’encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que poden afectar o desenvolupar-se en la zona de l’oïda, el nas i la laringe.
La cirurgia traumatològica, oncològica, plàstica, estètica i reparadora de la cara i el coll també poden ser tractades pel metge otorinolaringòleg i especialista en cirurgia de cap i coll.

ÀREES D’ACCIÓ
  • La otorinolaringologia té múltiples subespecialitats.
  • La foniatria, (estudia les variacions en la articulació i conformació del llenguatge).
  • La audiologia (analitza els trastorns de l’audició, como la sordesa i la hipoacúsia).
  • La rinologia (dedicada a las afeccions nasals, incloent-hi els processos al·lèrgics).
  • La otoneurologia (les patologies vinculades a los processos vertiginosos).
  • La laringologia (las afeccions de la laringe que alteren la veu).