Neurologia

METGE

Dr. Antoni Munmany Pallarols (Núm. Col. 17.528)

Dr. Javier E. Codas (Núm. Col. 43.712)

Per Mútues, posar-se en contacte amb el Centre

Especialitat mèdica que, conjuntament amb la neurocirurgia, s’ocupa de les malalties del sistema nerviós, tant central (cervell, cerebel i tronc de l’encèfal) com perifèric (parells cranials i sistema nerviós autònom).

NEUROLOGIA INTEGRATIVA (Dr. Antoni Munmany Pallarols)
La Medicina Integrativa és un concepte mèdic que engloba la medicina convencional i la medicina alternativa, complementària o natural, posant a disposició del pacient tots els instruments possibles per a la seva curació, atenent els aspectes globals de l’individu; fisiològic, psicològics, nutricionals i socials.
Els processos neurodegeneratius presenten en la nostra societat una alta incidència i prevalença. Parlem de pèrdua de memòria associada a l’edat, deteriorament cognitiu, malaltia d’Alzheimer (EA), Parkinson, Esclerosi Múltiple (EM), Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Malaltia de Huntington i altres processos.
La Neurologia integrativa permet abordar pacients amb malalties cròniques que fins aquell moment rebien un tractament merament pal·liatiu, en comptes de curatiu. L’abordatge integral, combinant tractaments convencionals amb alternatives terapèutiques complementàries, potencia els resultats enormement. Les capacitats terapèutiques de les tècniques ment-cos (tècniques de relaxació, musicoteràpia i exercici d’estimulació cognitiva, coherència cardíaca …) i les tècniques de la medicina energètica (biorresonància, acupuntura …) o els importants aspectes de la nutriteràpia, busquen reduir el progrés d’aquestes malalties i es redueixen les crisis de dolor, dificultat en el somni, inquietud o agressivitat o deteriorament avançat de la memòria.

ÀREES D’ACCIÓ
 • Cefalees (mal de cap)
 • Dolor neuropàtic (Dolor de causa nerviosa)
 • Epilèpsia
 • Trastorns del nivell de la consciència
 • Malalties vasculars cerebrals o Ictus
 • Trastorns de la conducta i demències
 • Trastorns del moviment
 • Malalties infeccioses del sistema nerviós
 • Tumors del sistema nerviós
 • Malalties dels nervis cranials
 • Malalties de la medul·la espinal
 • Malalties del nervi, múscul i unió
PROVES DIAGNÒSTIQUES  (Dr. Javier E. Codas)
 • Ecografies de TSA (Tronc Supra Aòrtic).
 • Ecografies Transcraneals.