Digestologia

METGE

Dr. Ramon Barniol  (Núm. Col. 12.386)

Per Mútues, posar-se en contacte amb el Centre

Branca de la medicina que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu. Aquestes malalties poden afectar al tub digestiu (que comprèn esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, recte i anus) o al fetge, vesícula biliar i vies biliars.

ÀREES D’ACCIÓ O PATOLOGIES
  • Esofagitis
  • Gastritis
  • Úlcera gàstrica o duodenal
  • Malaltia inflamatòria intestinal
  • Trastorns funcionals
  • Pòlips o diverticles intestinals
  • Tumors a qualsevol nivell de l’aparell digestiu
  • Hepatitis
  • Hepatopaties cròniques
  • Litiasi biliar

etc…