CARDIOLOGIA (ECOCARDIO, HOLTER ECG, MAPA ARTERIAL)

METGE

Dr. Hector Conde Cerdeira  (Núm. Col. 43.712)

Privat.
Per Mútues, posar-se en contacte amb el Centre

La cardiologia és la branca de la medicina que s’ocupa de les afeccions del cor i de l’aparell circulatori.
És una subespecialitat de la medicina interna que implica el diagnòstic i el tractament de las malalties agudes o cròniques del cor i la identificació dels pacients que requereixen tractament intervencionista o quirúrgic.
La cardiologia intervencionista és la subespecialitat de la cardiologia dedicada al diagnòstic i tractament per mitja de catèters. S’introdueix un catèter per una arteria de la cama o del braç per accedir al cor i per aquesta via es realitza el procediment terapèutic. Aquest procediment es considera cirurgia mínimament invasiva a diferencia de la que requereix una ferida i obrir el tòrax per arribar al cor (cirurgia a cor obert).

ÀREES D’ACCIÓ

Procediments intervencionistes més comuns:

  • Tractament de la malaltia aterosclerosi de las arteries coronaries
  • Malalties de las vàlvules cardíaques.
  • Malalties congènites del cor.
  • Malalties de las artèries perifèriques (Aorta, caròtides, extremitats inferiors, artèries renals).
PROVES DIAGNÒSTIQUES
  • Ecocardio. És un examen no invasiu i indolor. Utilitza ones de ultrasons per crear imatges del cor i dels vasos sanguinis. Un dispositiu anomenat transductor envia ones sonores d’alta freqüència al pit. Aquestes reboten (fan eco) en el cor i l’ordinador utilitza els ecos per a generar una imatge en moviment del cor. Aquesta imatge pot ser observada des del propi monitor d’ordinador, pot ser arxivada en sistemes digitals o impresa en paper.
  • Holter de ECG (holter de electrocardiograma). Registre de 24h± de l’activitat elèctrica del cor.
  • M.A.P.A. Holter de tensió arterial. Registre de 24h± que ens dóna la lectura de les variacions de la tensió arterial durant tot un dia.