L’endocrinologia és la branca de la medicina que tracta les disfuncions del sistema endocrí i les seves secrecions específiques, anomenades hormones.
El que coneixem popularment com a desequilibri hormonal, tècnicament es coneix com a una endocrinopatia o endocrinosi.
És una especialitat que avarca l’estudi del metabolisme de las substancies nutritives, de la nutrició natural i artificial, de la promoció de la salut mitjançant la prevenció de les malalties relacionades amb la dieta i de las conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions, amb les corresponents tècniques diagnòstiques, terapèutiques i preventives relacionades en aquests camps.

Àrees d’acció i patologies:

Es poden trobar centenars de malalties del sistema endocrí. Entre d’altres es poden destacar les següents:

 • Malalties neuroendocrinològiques.
 • Patologia tiroidea i paratiroidea.
 • Patologia de les glàndules suprarenals.
 • Hipogonadismes.
 • Trastorns del creixement i del desenvolupament.
 • Diabetis.
 • Diabetis i embaràs.
 • Peu diabètic.
 • Bombes de insulina.
 • Nutrició general.
 • Desnutrició/Requeriments especials.
 • Obesitat moderada.
 • Obesitat mòrbida.
 • Osteoporosi.
 • Dislipèmies.
 • Trastorns de la conducta alimentaria.
 • Trastorns d’hormones sexuals.

Proves Diagnòstiques:

 • Ecografia de tiroides. (Dra. Gloria Aranda Velázquez)

Metge

Dr. Enric Segarra BusquetsNúm. Col. 26.010
Dra. Gloria Aranda VelázquezNúm. Col. 43.697

Mútues

Mútua Previsora, Adeslas, Aliança- Divina Pastora, Mapfre, Assistència Sanitària, Generali, Mútua General de Catalunya, Agrupació Mútua, HNA, Fiatc, Sanitas, Clinicum, Axa..

Horari

DEMANAR CITA PRÈVIA.