La al·lergologia es la especialitat mèdica que comprèn el coneixement, el diagnòstic i el tractament de les malalties de base al·lèrgica, entre les que destaquen la al·lèrgia respiratòria (asma i rino-conjuntivitis al·lèrgica), la al·lèrgia alimentària, als fàrmacs, al verí de himenòpters (abella i vespa), i la urticària i dermatitis de contacte d’origen al·lèrgic.

Àrees d’acció i patologies:

A partir de la història clínica i realitzant les proves complementàries adequades, s’estableixen diagnòstics com ara:

Asma al·lèrgica
Asma exacerbada per aspirina
Rino-conjuntivitis al·lèrgica
Al·lèrgia a aliments
Al·lèrgia a fàrmacs
Urticària i angioedema
Al·lèrgia al verí d’abella i vespa
Anafilaxis

Tractaments:

  • Tractament preventiu. Controlar la malaltia identificant l’agent etiològic i aplicant mesures per evitar-ne l’exposició.
  • Immunoteràpia específica o “vacuna de al·lèrgia”, aconseguint una millor tolerància a l’exposició de l’al·lergen i una millora del control de la malaltia.
  • Tractament farmacològic. L’estratègia terapèutica passa per un tractament integral que incorpori normes de prevenció i immunoteràpia específica -en els casos indicats-, que permetrà una millor eficàcia del tractament farmacològic, revertint en un major control de la malaltia.
  • Tractament de la al·lèrgia als aliments. Identificar els aliments al•lèrgens permet ajustar al màxim una dieta “segura”. És imprescindible instruir al pacient en la identificació de signes i símptomes d’alarma així com en la auto-administració de medicació de rescat, davant el risc d’al·lèrgens ocults o d’una transgressió dietètica.
  • Dessensibilització a fàrmacs. Amb les tècniques adequades s’aconsegueix en la majoria dels pacients la tolerància del fàrmac al que es al·lèrgic. En situacions que requereixen l’administració d’un fàrmac concret perquè no existeix tractament alternatiu, la dessensibilització és l’única estratègia de tractament.

Metges

Dra. Patricia Martínez Lezcano Núm. Col. 49.975

Mútues

Mapfre, HNA, Assistència Sanitaria, Adeslas, Axa, Agrupació Mútua, La Aliança- Divina Pastora..

Horari

DEMANAR CITA PRÈVIA.