ESPECIALITAT ESPECIALISTA NÚM. COL.
Acupuntura Dra. Emma Albià Real 31.479
Al·lergologia Dra. Patricia Martínez Lezcano 49.975
Cardiologia (Ecocardio) Dr. Hector Conde Cerdeira 50.314
Cirugia general Dr. Josep Roca Clos 9.511
Cirugia Vascular (Varius) Dr. Oriol Parés Rifà 23.017
Dermatologia Dra. Isabel Vidal Olmo 38.811
Digestologia Dr. Ramon Barniol 12.386
Endocrinologia Dr. Enric Sagarra Busquets 26.010
Dra. Gloria  Aranda Velázquez 43.697
Estètica-Sobrepès Dr. Joan López Garcia 24.370
Fisioteràpia i rehabilitació Sr. Ernest Vilà Crespo 8.814
Ginecologia (Ecografia) Dra. Silvia Gudiño Dordaji 27.911
Dr. Lluís Enric Franquesa 9.930
Infermeria Sra. Laia Fernández Abulí 42.978
Sra. Ester Lázaro Brun 41.729
Logopèdia Sra. Olga Soler 08-3557
Medicina esportiva Traumotologia Dr. Pere Vancells 23.214
Medicina estètica – Tractaments I²PL Dra. Anna Bullón 40.497
Medicina general Dr. Llorenç Ania Lafuente 22.572
Dra. Maria Pastoret Descamps 31.837
Dr. Ignasi Villagra 40.232
Neurologia Dr. Antoni Munmany Pallarols 17.528
Dr. Javier E. Codas 43.712
Nutricionista Sra. M. Teresa Font Mach
O-R-L (Gola, Nas, Oïda) Dr. Miquel Molinero Polo 16.495
Oftalmologia Institut Oftalmològic OCULIS
Osteopatia Sra. Neus Martínez Aguerri MROE 469
Pediatria Dr. Lluís Arcalà Bares 27.471
Podologia Sr. Jaime Pascual 009
Sra. Daad Bellafont 1.414
Podologia biomecànica Dra. Rosanna Caro
Psicologia Sr. Roger Puigdecanet 10.628
Sr. Josep M. Crosas Armengol 10.401
Psiquiatria Dr. Santiago Escoté 31.956
Radiologia (Ecografia) Dra. Mª José Cortés Rodríguez 30.477
Dr. Javier E. Codas 43.712
Dra. Gloria  Aranda Velázquez  43.697
R.X. convencional (digital) Dra. Mª José Cortés Rodríguez 30.477
Dr. Enric Torner 20.902
Reumatologia Dr. Eduardo Kanterewicz 20.162
Traumatologia Dr. Francesc Díaz Escriu 22.415
Urologia (Vasectomia) Dr. José Fernández Zuazu 12.667