Revisions

 • Revisions Carnets de conduir (n. registre B- 0101).
 • Revisions d’operador Grua Mòbil i Grua Torre (Codi E 08018551).
 • Revisions Llicència d’Armes (n. registre B- 0101).
 • Revisions de Seguretat Privada (n. registre B- 0101).
 • Revisions esportives de 1r i 2n nivell: submarinisme, futbol, bàsquet, ral-lis, proves d’esforç, … Centre autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, Centre Autoritzat per la Federació Catalana de Futbol i per U.F.E.C. (Unió de Federacions Esportives de Catalunya).
 • Revisions mèdiques per Assegurances de vida: VIDACAIXA, AXA, CASER, LIBERTYSEGUROS.
 • Atenció mèdica als alumnes de Col·legis amb Assegurança Escolar Obligatòria.
 • Revisions laborals – Vigilància de Salut: revisions a treballadors (autònoms,  serveis de prevenció).

Documentació necessària per a reconeixements mèdics

 • Per a carnets de conduir: DNI i permís de conduir (no cal fotografia)
 • Per a permís d'armes, seguretat, grues i marina (P.E.R.): DNI i 1 fotografia
 • Per a revisions esportives i federats (futbol, hoquei, bàsquet, handbol): DNI esportista i DNI del pare/mare/tutor, si l'esportista és menor d'edat.

Certificats

 • Certificats mèdics oficials: oposicions, mossos d’esquadre, forestals, …